กุมภาพันธ์ 23, 2018

Header ad
Header ad

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก

30 เมืองที่เหลือเชื่อถ้าคุณเป็นนกมองลงมา หรือมองจากครื่องบินลงมา จะตื่นตาตืน่ใจขนาดไหนไปชมกัน

1. Barcelona

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Aldas Kirvaitis

2. Central Park, New York City

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Sergey Semenov

3. Dubai Islands

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: unknown

4. Maze at Longleat, England

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: archive.4plebs.org

5. Mexico City

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Pablo Lopez Luz

6. Venice

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Yann Arthus Bertrand

7. Amsterdam, The Netherlands

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Cris Toala Olicares

8. Niagara Falls, Canada

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: thezooom.com

Advertisement

 

9. Namib Desert, Namibia

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: SysaWorld Roberto Moiola

10. Chicago Skyline, U.S.A

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Robert Elves

11. Tulip Fields, The Netherlands

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Normann Szkop

12. Bern, Switzerland

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: imgur.com

13. Dubrovnik, Croatia

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Michaelphillipr

14. Paris, France

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: imgur.com

15. Meskendir Valley, Turkey

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Beng Lieu Song

16. Shanghai, China

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Mike Hedge

17. Capetown, South Africa

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: imgur.com

18. Moscow, Russia

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: imgur.com

Advertisement

 

19. Athens, Greece

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: imgur.com

20. Vancouver, Canada

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Evan Leeson

21. Male, Maldives

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Mohamed Abdulla Shafeeg

Advertisement

 

22. Seattle, U.S.A

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: thatcherphotography.com

23. Giza Pyramids, Egypt

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: satimagingcorp.com

24. Bac Son Valley, Vietnam

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Hai Thinh

25. Marina Bay, Dubai

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: airpano.com

26. Rio de Janeiro

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Antonello

27. Terraced Rice Fields, China

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Thierry Bornier

28. Vatican City

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Randy P

29. Lake in Pomerania, Poland

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage credits: Kacper Kowalski

30. San Francisco, U.S.A

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issueImage Credits: Flickr csaulit

แต่ละเมืองแต่ละทิวทัศน์ เป็นมุมมองอีกแบบที่เป็นศิลปะที่สวย กับมหัสจรรย์เป็นอย่างยิ่ง กับในเมืองไทยก็มีสวยๆช่วงนี้อยู่หลายที่ เช่นตัวเมืองยะลา

30 ที่อันเหลือเชื่อ จากมุมมองของนก - issue

comments

Related posts